claim&loyaltySociety

Confianza

claim&loyaltySociety confórmano persoas que non só ofrecen a mellor solución xurídica a cada problemática, senón que buscan en todo momento xerar confianza, sen a cal non sería posible levar a cabo un asesoramento adecuado. Os profesionais da firma buscan a interacción co cliente, o coñecemento da actividade da empresa, a comprensión do procedemento da institución e o control sobre o sector de traballo e os seus obxectivos para, en definitiva, coñecer ás persoas. A firma confía nos profesionais que a integran, e estes á súa vez xeran, a base de esforzo, traballo e empatía, a confianza que toda persoa ha de depositar no profesional encargado de prestar asesoramento xurídico.

 

Honestidade e lealdade

claim&loyaltySociety intégrase por profesionais que creen que sen honestidade e lealdade non se podería levar á práctica ningunha actividade, e moito menos a xurídica, posto que esta baséase na confianza que deposita a persoa lega en Dereito nun profesional con coñecementos xurídicos. A transparencia e honestidade son unha máxima en claim&loyaltySociety e en todo o persoal que integra a firma. Os continuos fluxos de información cos clientes, e entre os distintos departamentos xurídicos, son fundamentais para satisfacer os intereses do cliente.

 

Empatía

claim&loyaltySociety está composto por profesionais que se poñen na pel de cada persoa que acode a calquera das sedes da firma, sen importar a actividade, o individuo, a empresa, o sector ou a condición. O alto grao de compromiso de cada un deles, supón unha implicación na situación de quen sofre un determinado problema legal ou da empresa ou institución que require dunha solución xurídica en calquera ámbito. É precisamente cando os profesionais da firma empatizan coa persoa, a empresa, a institución e o seu problema, cando se pode afrontar un asesoramento xurídico de garantías.

 

Dinamismo e Artesanía Xurídica

claim&loyaltySociety baséase no talento de profesionais nos que concorren as notas de artesanía xurídica adquirida nas firmas de maior recoñecemento nacional e internacional e o dinamismo que achega a mocidade, o que levou a poder desenvolver un estilo propio no asesoramento xurídico. A conxunción entre os escritos perfectamente coidados, tanto na forma como no fondo, coa resposta concreta, práctica e útil, entre un exhaustivo estudo dun caso concreto, coa rapidez mental que requiren certas áreas do Dereito, constitúe a suma da que resulta un estilo inconfundible dos profesionais que integran o equipo de claim&loyaltySociety.

 

Especialidade

A estrutura departamental de claim&loyaltySociety permite ofrecer servizos especializados en Dereito Pocesual e Arbitraxe, Dereito Civil, Dereito Mercantil e Societario, Dereito Penal, Dereito Laboral, Dereito Administrativo, Dereito Fiscal e Tributario, Dereito Comunitario e Internacional e Dereito das Novas Tecnoloxías e Protección de Datos, creando un abanico de especialidades que abarcan a totalidade do ordenamento xurídico.

A firma está especializada no asesoramento xurídico a institucións, empresas e particulares, levando a cabo asesoramento preventivo especializado en cada materia concreta que afecte á actividade do cliente que aposta pola excelencia dos servizos xurídicos que ofrece claim&loyaltySociety.

Más información