Actualidad

Manténgase informado

A contratación online con consumidores

Con motivo da celebración no día de onte do Día mundial dos Dereitos do consumidor, que ten a súa orixe nas manifestacións expostas no discurso pronunciado o 15 de marzo de 1962 polo Presidente de EUA, John Fitzgerald Kennedy, merece facer especial incidencia nos dereitos do consumidor na contratación online.

Ser consumidor, por definición, inclúenos a todos. Somos o grupo económico máis grande no mercado, que afecta e é afectado por case todas as decisións económicas, públicas ou privadas; pero, é o único grupo importante cuxos puntos de vista a miúdo non son escoitados“.

Neste sentido, a proliferación de contidos dixitais e o factor clave que desempeñan as novas tecnoloxías no día de hoxe supoñen un duro reto para o Dereito de consumo, que non foi capaz de dar unha resposta axeitada nin soubo adaptarse aos constantes cambios producidos polo e-commerce. Non obstante, coa publicación en España da Lei 3/2014, do 27 de marzo, a consecuencia da transposición da Directiva 2011/83/UE do Parlamento Europeo e do Consello, sobre os Dereitos dos Consumidores dedicada a regular os contratos celebrados a distancia e os contratos celebrados fose dos establecementos mercantís, prodúcese un importante avance relevante consistente na concreción e ampliación dos dereitos dos consumidores así como a esixencia de maiores obrigas para os comerciantes; a excepción, principalmente, dos servizos de viaxes combinadas, servizos financeiros, transportes de viaxeiros con certas peculiaridades, os regalos ou obsequios e os servizos gratuítos.

  • Comunicacións comerciais:

En todas as comunicacións comerciais a distancia deberá constar inequivocamente o seu carácter comercial.

Dende a entrada en vigor da Lei 3/2014, está prohibida a realización de chamadas comerciais (spam telefónico) en días festivos, fins de semana e laborables entre as 21:00 e as 9:00 horas. En calquera caso, as chamadas comerciais deben realizarse dende un número de teléfono identificable e hai que precisar explícita e claramente ao inicio: a identidade do vendedor ou a identidade da persoa por conta de quen se efectúa a chamada, a finalidade comercial desta, informar o receptor do seu dereito a manifestar a súa oposición a recibir novas ofertas e a obter o número de referencia da devandita oposición, facilitar por solicitude do consumidor un xustificante de ter manifestado a súa oposición, o cal deberá ser remitido no prazo dun mes -e que deberá ser conservado polo menos durante un ano-, e informar da orixe dos datos cando procedan de fontes accesibles ao público.

Así mesmo, non se permite a realización de chamadas comerciais automatizadas sen intervención humana sen o consentimento expreso do consumidor e usuario, nin de ningún tipo, sempre e cando se tivese decidido non figurar nas guías de comunicacións electrónicas dispoñibles ao público, ou exercido o dereito a que os datos que aparecen nelas non sexan utilizados con fins de publicidade ou prospección comercial, ou solicitado a súa incorporación aos ficheiros comúns de exclusión de envío de comunicacións comerciais (Lista Robinson).

Entradas relacionadas:

 

ClaimLoyaltySociety 

1 Comment